Service

Servisimiz

Eskişehirliler Fren olarak sizlere en iyi hizmetleri vermek için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızda yenilikçi teknolojileri kullanıyor ve en hızlı ve etkili hizmeti sunuyoruz.
[service service_style_settings=”{"service_style":"service-3","service-1":{"description":"The mate was a mighty sailing man the skipper brave and sure five passengers set sail that day for a three hour tour a three hour tour thank you for being a friend up through the ground came a bubbling crude oil that is got kind unpacking","left":[],"right":[],"image":"","video_url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nrJtHemSPW4"},"service-2":{"services":[]},"service-3":{"services":[{"title":"Fren Servis Hizmeti","title_icon":"icon icon-Starship","description":"G\u00fcvenli\u011finiz bizim i\u015fimizdir – s\u00fcrekli e\u011fitimli personel ve en son teknoloji \u00fcr\u00fcn\u00fc kontrol ekipmanlar\u0131, arac\u0131n\u0131z\u0131 emniyet a\u00e7\u0131s\u0131ndan kontrol etmenizi sa\u011flar. Hizmetimiz, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n s\u00fcrekli olarak geli\u015ftirilmesini ve modern denetim ve te\u015fhis ekipmanlar\u0131na yap\u0131lan sermaye harcamalar\u0131n\u0131 i\u00e7ermektedir.","left":["R\u00f6mork Dorse Trailer Fren Sistemleri","Kamyon \u00c7ekici ve T\u0131r Fren Sistemleri","Wabco ve Di\u011fer Fren Sistemleri"],"right":["Yedek Par\u00e7a ","Geli\u015ftirme ve Montaj Hizmeti ","T\u00fcm Onar\u0131m, Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131"],"right_image":{"attachment_id":"1089","url":"\/\/www.eskisehirlilerfren.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/wabcobanner.jpg"},"summary":"H\u0131zl\u0131 ve kolay bir s\u00fcre\u00e7 garanti ediyoruz. Wabco ve di\u011fer fren sistemleri ile ilgili t\u00fcm onar\u0131m, bak\u0131m ve garanti \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 iyi e\u011fitimli \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir."},{"title":"Elektronik","title_icon":"icon icon-Truck","description":"G\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn ara\u00e7lar\u0131ndaki artan elektronik miktar\u0131 nedeniyle, \u00e7al\u0131\u015fma standartlar\u0131m\u0131z\u0131 her bir arac\u0131n gereksinimlerine uyarl\u0131yoruz. Bu nedenle, teknolojik ekipmanlar\u0131m\u0131z\u0131 ve personelimizi s\u00fcrekli g\u00fcncel tutuyoruz. ","left":["Motor ve vites elektroni\u011fi","Frenler ve \u015fasi elektroni\u011fi","Diagnostik ve ar\u0131za tespiti"],"right":["\u0130leti\u015fim elektronik","Tan\u0131, onar\u0131m, g\u00fc\u00e7lendirme","Ara\u00e7 muayene haz\u0131rl\u0131k ve \u00f6n muayene "],"right_image":{"attachment_id":"1092","url":"\/\/www.eskisehirlilerfren.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banner3.jpg"},"summary":"R\u00f6mork fren sistemleri i\u00e7in yetkili Wabco servis orta\u011f\u0131d\u0131r. Komple fren sistemleri i\u00e7in dan\u0131\u015fmanl\u0131k, sorun giderme, yedek par\u00e7a, y\u00fckseltme ve montaj i\u015fleri sunuyoruz."},{"title":"At\u00f6lye Hizmeti","title_icon":"icon icon-Wallet","description":"Renault Trucks, Wabco, Schmitz-Cargobull, Rohr – ticari ara\u00e7lar ve SAF Hollanda'n\u0131n s\u00f6zle\u015fmeli orta\u011f\u0131 oldu\u011fumuzdan, bir garanti veya bak\u0131m meselesi olsa bile, kaliteyi ve motivasyonu t\u00fcm m\u00fc\u015fterilerimize garanti ediyoruz.","left":["\u00c7ekme servisi","24 saat acil servis","Motor, di\u015fli ve \u015fasi tamirleri","Emisyon analizi, h\u0131z g\u00f6stergesi"],"right":["Her t\u00fcrl\u00fc bak\u0131m","Hasarl\u0131 ara\u00e7lar\u0131n yeniden in\u015fas\u0131","Fren testi roll test ","Yasal Kontroller"],"right_image":{"attachment_id":"1093","url":"\/\/www.eskisehirlilerfren.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banner4.jpg"},"summary":"Tam bir hizmet sunumu sunuyoruz. At\u00f6lyemiz, son teknoloji \u00fcr\u00fcn\u00fc par\u00e7alar ve gerekli t\u00fcm te\u015fhis ekipmanlar\u0131yla donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. "},{"title":"Bak\u0131m","title_icon":"fa fa-ambulance","description":"Arac\u0131n\u0131z\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ayarlaman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z. \r\nNe t\u00fcr hasarlar olursa olsun – size uzman tavsiyemizi faturalamadan elde etmenizi sa\u011flayan eksiksiz bir hizmet sunumu sunuyoruz. Kaza ba\u011fl\u0131 olarak, hasarl\u0131 par\u00e7alar da tamir edilebilir ve tekrar kullan\u0131labilir. ","left":["\u015easi onar\u0131m\u0131","Kabin ve \u00e7er\u00e7eve onar\u0131mlar\u0131","Yap\u0131sal sistemlerin ve ek tahrik sistemlerinin onar\u0131m\u0131","Ara\u00e7 teknolojisi ve elektronik"],"right":["Boya ve yaz\u0131 i\u015fleri","Kaza denet\u00e7ilerinin takas\u0131","\u00c7ekme ve transfer","Kiral\u0131k ara\u00e7lar\u0131n kaynaklanmas\u0131"],"right_image":{"attachment_id":"1091","url":"\/\/www.eskisehirlilerfren.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/banner2.jpg"},"summary":"Arac\u0131n\u0131z\u0131 tamirden sonra yepyeni bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015fturmak i\u00e7in, kum p\u00fcsk\u00fcrtme ve geri kazanma olana\u011f\u0131 sunuyoruz. "}]}}” _array_keys=”{"service_style_settings":"service_style_settings"}” _made_with_builder=”true”][/service]
WhatsApp chat